długopis w dłoni

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Zajmuję się tłumaczeniem przysięgłym dokumentów urzędowych sporządzonych w języku francuskim. Wykonane przeze mnie tłumaczenia zawierają oświadczenie o zgodności tłumaczenia z oryginalnym dokumentem oraz są opatrzone pieczęcią urzędową i moim podpisem. Oferuję tłumaczenie wszystkich dokumentów wymagających uwierzytelnienia m.in.:

 • świadectw,
 • testamentów,
 • aktów małżeństwa,
 • aktów urodzenia,
 • dokumentów samochodowych,
 • faktur,
 • zaświadczeń lekarskich,
 • orzeczeń sądowych.

Ponadto wykonuję tłumaczenia specjalistyczne tekstów pisanych. Są to m.in.:

 • tłumaczenia techniczne – instrukcje obsługi, normy, procedury;
 • tłumaczenia tekstów ekonomicznych i handlowych – umowy handlowe, sprawozdania, raporty;
 • tłumaczenia naukowe – publikacje naukowe, prezentacje konferencyjne;
 • tłumaczenia opracowań z zakresu turystyki i historii sztuki;
 • tłumaczenia pisemne francuskich artykułów prasowych z różnych dziedzin.

Realizując powierzone mi zlecenie tłumaczenia, zapewniam pełną dyskrecję oraz poufność wszystkich dokumentów i informacji otrzymanych od klientów. Oferuję krótkie terminy realizacji.